Poměrové metriky

Poměrové metriky jsou v ER označeny jako „Rate“ nebo „Share“. Jedná se o metriky vyjadřující poměr nebo podíl dané metriky na celku vyjádřený v procentech. Příkladem takové metriky je třeba „New Customers Rate %“ vyjadřující procentuální zastoupení nových zákazníků na celkovém počtu zákazníků, kteří ve vybraném období udělali objednávku. „Share“ metriky jsou použity zejména v[…]