Dashboard

Úvodní dashboard zobrazuje základní souhrnné metriky e-shopu a jejich vývoj oproti předchozímu období.

Slouží k rychlé kontrole výkonu vašeho obchodu a odhalení prvních potenciálních problémů.

Skutečný vhled do dat samozřejmě dostanete až prací s dalšími podrobnějšími reporty v EasyReportu. Ale už i zde vidíte užitečná souhrnná čísla, která třeba v Google Analytics vůbec nemáte:

  • Transakce a tržby jen z opravdu uskutečněných objednávek, očištěné o storna, vratky a reklamace.
  • Počet unikátních zákazníků, kteří u vás v daném období skutečně nakoupili.
  • Skutečné realizované produktové marže, tedy to, co vám zbyde po odečtení nákupní ceny zboží.
  • Veškeré související náklady vynaložené na inzerci, využívané nástroje či měsíční poplatky agenturám.
  • Vizuální kontrola, jak si proti sobě stojí celkové tržby, marže a vynaložené inzertní náklady.

Už jen tímto povšechným reportem jste číslům skutečně odrážejícím váš byznys mnohem blíže, než jste kdy byli třeba s Google Analytics.