Kohorty

Kohorty vám ukazují, jak vám funguje akvizice nových zákazníků. S pomocí kohortních reportů zjistíte:

 • Za jak dlouho se vám vrátily náklady na vaši lednovou akviziční kampaň?
 • Naučila kampaň vaše zákazníky pravidelně se k vám vracet a nakupovat opakovaně? Nebo jen draze přivedla jednorázovou návštěvnost?
 • Kolik vám vaše loňské akviziční kampaně vydělaly za celý uplynulý rok?
 • Které kanály, reklamní systémy nebo sestavy fungují z pohledu akvizice výborně, a které naopak selhávají?
 • Které kohorty v čase rychle slábnou a které se naopak vytvale vrací? Souvisí to se sezónností? Nebo s různými marketingovými a prodejními aktivitami?
 • Jak věrnost zákazníků v jednotlivých kohortách ovlivňují vaše navazující retenční kampaně a loajalitní aktivity?

Kohortní graf vám v každém měsíci přehledně ukazuje rozpad objednávek na jednotlivé kohorty:

 • Kolik procent tržeb v daném měsíci přišlo od úplně nových zákazníků, kteří u vás nakoupili poprvé?
 • Které kohorty a jak jsou zastoupeny ve opakovaných objednávkách?
 • Která kohorta je od začátku silná či slabá? Jak rychle ta která kohorta slábne?

Podrobné přesné vyčíslení pak najdete v kohortní tabulce:

 • Každý řádek představuje jednu kohortu. V prvním řádku naší ukázky tedy vidíte lednovou kohortu, tedy zákazníky, kteří u vás úplně poprvé nakoupili v lednu 2016.
 • Jednotlivé sloupce reprezentují datum objednávky. Například zákazníci z lednové kohorty tedy u vás v lednu udělali 2.328 objednávek. Pak se ale vrátili i v únoru a udělali dalších 1.566 objednávek. A tak dále.
 • Součet každého řádku ukazuje celkové objednávky dané kohorty. V našem příkladu tedy zákazníci, kteří poprvé nakoupili v lednu 2016, udělali za prvních 7 měsíců roku celkem 12.769 objednávek. Jinými slovy v důsledku lednových akvizičních kampaní jsme dosud získali 12.769 objednávek.
 • Součet každého sloupce pak ukazuje celkové objednávky realizované v daném měsíci. Takže v květnu 2016 bylo na e-shopu celkem 2.345 objednávek – což je něco, co víte i třeba z Google Analytics nebo svého e-shopového systému. Ale z kohortní tabulky v EasyReportu hned navíc vidíte, že za tyto objednávky nemohou jen květnové kampaně, ale kombinace různých avizičních kampaní, od ledna až do května.

Celková čísla si můžete podle potřeby filtrovat:

 • Podívejte se na efektivitu jen konkrétního kanálu v čase, třeba jen akvizičních kampaní v Adwords.
 • Zjistěte, jaké všechny kanály se podílely na akvizici během jednoho konkrétního měsíce, a jak který z nich zafungoval.
 • Pokud máte více e-shopů, národních poboček nebo jazykových mutací, vyberte si v záhlaví, jestli se chcete dívat jen na konkrétní z nich, nebo na souhrnná čísla napříč všemi.