Marketing Overview

Souhrnný přehled všech marketingových kanálů a chování uživatelů, kteří z nich přicházejí.

Jsou zde zahrnuty úplně všechny zdroje návštěvnosti. Pro vyhodnocování dílčích pohledů a kanálů je vhodné přejít do specifických reportů pod dalšími záložkami EasyReportu.

Tabulka pro každý kanál detailně popisuje pomyslný průchod uživatele celým nákupním procesem. Od prvotního oslovení daným reklamním kanálem přes chování na samotném webu až po finální objednávky a jejich návratnost:

 • U kanálů, kde to dává smysl, na samém začátku vidíte imprese, tedy kolikrát se uživatelům zobrazila vaše reklama nebo e-mail.
 • Část z nich se proklikla do vašeho webu. V tabulce reprezentováno CTR (mírou prokliku, tedy kolik procent impresí bylo následováno proklikem) a samotným počtem prokliků.
 • Za tato kliknutí platíte obvykle peníze reklamnímu systému či agentuře. Ty vidíte ve sloupečcích CPC (průměrná cena za jeden proklik) a Cost (celkové náklady za daný kanál). Co vše je do nákladů zahrnuto, zavisí na vaší konfiguraci EasyReportu. Obvykle tam vedle samotných nákladů za prokliky jsou i poplatky za nástroje, agenturu apod.
 • Návštěvníci přivedení z daného kanálu udělají na webu jednu nebo více návštěv, tedy Sessions.
 • Několik z nich váš web neosloví a utečou hned z první zobrazené stránky vašeho webu. Kolik jich je, vidíte ve sloupci bounce rate (BR).
 • Část z nich naopak dojde až na konec a odešle objednávku. Jejich podíl a počet ukazuje konverzní poměr (CR) a počet objednávek (Orders). Čísla jsou již očištěná o storna, vratky a reklamace, takže tu vidíte jen opravdu uskutečněné a platné transakce.
 • Za objednávky inkasujete celkové tržby (Revenue), opět již očištěné o storna, vratky a reklamace. Pro rozlišení přínosu jednotlivých kanálů je podstatná také průměrná finanční hodnota každé jedné přivedené objednávky (Avg. Value).
 • Z byznysového hlediska vás ale daleko více než tržby zajímají produktové marže (Margin), čili tržby ponížené o nákupní ceny vašich prodávaných produktů. To jsou peníze, co vám ve firmě zůstávají pro pokrytí všech ostatních výdajů – marketingu, nájmu, mezd, daní… a samozřejmě zisku.
 • Sloupec Profit pak ukazuje marže ponížené o reklamní náklady ze sloupce Cost.
 • Obchodní výkonnost každého placeného reklamního kanálu ovšem úplně nejlépe vystihuje poslední sloupec – návratnost investice (ROI). Říká, kolik haléřů vám zůstane navíc z každé koruny utracené v daném kanálu. Takže pokud u Paid Search vidíte ROI = 874 %, tak to znamená, že z každé koruny utracené v PPC se vám ta koruna vrátí zpátky, poplatí se nákupní cena prodaného zboží a ještě vám 8,74 Kč zbyde – na pokrytí nájmů, mezd, daní… a vašeho zisku.

Každý řádek tabulky si můžete rozkliknout do větších a větších podrobností:

 • Při kliknutí na „Paid Search“ se vám otevře obdobná tabulka, ale už s rozpadem na jednotlivé reklamní systémy (Sklik, Adwords…). A zase se můžete proklikávat ještě hlouběji, na výpis konkrétních kampaní nebo dokonce i konkrétních sestav. I jen s pomocí posledního sloupce ROI tak můžete najít konkrétní kampaně a sestavy, které vám nejvíc vydělávají, a naopak ty, které jsou v mínusu a je potřeba je optimalizovat nebo pozastavit.
 • Analogicky v případě e-mailingu se můžete proklikávat do jednotlivých e-mailingových řad, do konkrétních rozesílek nebo v závislosti na vašem GA taggování dokonce až na úroveň výkonnosti jednotlivých variant e-mailů či dílčích odkazů uvnitř konkrétního e-mailu.
 • Zbožáky analyzujte nejen v rozpadu na jednotlivé zbožové servery, ale v závislosti na nastavení vašich kampaní a Google Analytics třeba až do úrovně jednotlivých sekcí či produktů.
 • Všimněte si, že v EasyReportu můžete evidovat dokonce i náklady na offline inzerci nebo naopak objednávky uskutečněné i mimo e-shop, například na pobočce nebo po telefonu.

Celý výpis je možné filtrovat, segmentovat a řadit:

 • Podívejte se na výkonnost vaší Letní kampaně napříč všemi kanály a zdroji návštěvnosti.
 • Zjistěte, jak vám celkovou výkonnost e-shopu ovlivňují mobilní zařízení vašich návštěvníků.
 • Vypište si dvacet nejztrátovějších sestav ve své Adwords kampani.
 • Pokud máte více e-shopů, národních poboček nebo jazykových mutací, vyberte si v záhlaví, jestli se chcete dívat jen na konkrétní z nich, nebo na souhrnná čísla napříč všemi.